قانون های برای تغذیه گاو های شیری

بکارگیری گاوآهن سوکی در اراضی گاورو خاک را بصورت ذرات کوچکی در می آورد و خاک درمعرض فرسایش آبی و بادی قرار می گیرد . گاوآهن یکی از مهمترین ابزارهای خاک ورزی در صنعت کشاورزی است که برای کندن، شخم زدن، زیر و رو کردن و آماده ­سازی زمین­های کشاورزی و بستر کشت کاربرد دارد. عصاره برگ به عنوان یک صابون کاربرد دارد. دو نوع از این نژاد در بازار وجود دارد و معروفیت زیادی نیز دارند، نوع اول نژاد ابریشمی آمریکایی میباشد که دارای کاکل و گوشواره قرمز هستند. یکی از نژاد گوسفندان اهلی که در سراسر دنیا هم اکنون در حال پرورش و نگهداری می باشد.

بخش نمونه، بهترین دام ها را به شما عرضه می کند. شما عزیزان می توانید بازار و میادین دام زنده در استان ها و شهر های مختلف مراجعه کرده و از نحوه خرید آن مطلع شوید. وقتی 18 ماهه شدند از طریق لقاح مصنوعی آنها را بارور می کنیم. در یک آزمایش in vitro که در pH برابر ۶/۱ انجام شد، تنها حدود ۲۸ درصد استات از طریق انتشار غیر فعال جذب شد در حالیکه حدود ۷۲ درصد جذب بوتیرات از طریق انتشار غیر فعال صورت گرفت. جذب اسیدهای چرب یونیزه در بافت پوششی شکمبه از طریق تبادل با بیکربنات صورت می گیرد که از طریق خون یا سلول های پوششی شکمبه تأمین می شود.

اسیدوز تحت حاد به دلیل تجمع اسیدهای چرب فرار (VFA) در شکمبه ایجاد می شود. پروتئینهای فاز حاد برای کمک به تقویت سیستم ایمنی در مراحل اولیه عفونت تولید میشوند. با توجه به فرکشنهای CNCPS در سرعت تجزیهپذیری کربوهیدراتها، ابتدا قندها و سپس نشاسته و پکتین و سرانجام سلولز و همیسلولز به اسیدهای چرب فرار تبدیل میشوند. در نشخوارکنندگان سالم، کلونیهای باکتریهای گرم منفی ابتدا در شکمبه و سپس سکوم و کولون یافت میشوند. اسیدهای چرب فرار در شکمبه بوسیله انتقال غیرفعال جذب میشوند.

التهاب به این خاطر اتفاق میافتد تا باکتریها را بوسیله سیستم ایمنی ذاتی نابود کند و از پخش عفونت جلوگیری نماید تا اینکه دوباره بدن به حالت اولیه برگردد (باتلر و رتیجسل، 2003). در مطالعهای گئوزو و همکاران در سال 2005 گزارش کردند که جیرههای حاوی گندم و جو پلت شده به همراه یونجه خرد شده میزان اندوتوکسین بیشتری نسبت به جیرهای که تنها حاوی علوفه بود، داشتند. ممكن است نمره وضعیت گاوهای كم تولید از ۳.۵ بالاتر رفته باشد كه در این حالت باید تغذیه آنها با مدیریت دقیقتری انجام شود تا از چاقی جلوگیری به عمل آید.

جذب اسیدهای چرب فرار توسط پوشش شکمبه در حالت پروتونه به صورت غیر فعال انجام می شود که این امر به تنظیم pH شکمبه کمک می کند. اسیدهای چرب فرار در شکمبه به دو حالت پروتونه و یونیزه وجود دارند که جذب آنها از دیواره شکمبه باعث افزایش pH می شود. اسیدوز حاد عمدتاً به دلیل تولید اسید لاکتیک ناشی از افزایش مصرف ناگهانی کربوهیدراتهای سریع التخمیر ایجاد می شود. به هر حال تغذیه با جیره غذایی دانه ای تولید شیر را به صورت کوتاه مدت افزایش می دهدو خطراتی را که در طولانی مدت سلامتی گاو را تهدید می کند اساسا آن رابه طور کامل خنثی می کند.

در مطالعهای که مقدار اندوتوکسینهای موجود در شکمبه را با رژیمهای غذایی مختلف شامل علوفه و یا کنسانتره بررسی کردند، غلظت اندوتوکسینها در جیره حاوی علوفه 148 و در جیرههای حاوی کنسانتره 1019 واحد فعالیت اندوتوکسین بر میلی گرم (EU/mg) بود (آندرسون و همکاران، 1994). اندوتوکسین یک سم قوی است که در حیوانات باعث پاسخ فاز حاد و التهاب میشود (بامن و گلدی، 1994 و امانوئل و همکاران، 2008). انواع خاصی از گیرنده در سلولهای پستانداران وجود دارند که به اندوتوکسینها حساس هستند.

هنگامی که خوراک تخمیر می شود، اسیدهای چرب فرار شامل استات، پروپیونات و بوتیرات تولید می شوند. خوشبختانه وقوع اسیدوز حاد در گاو شیری خیلی کم می باشد. گاوهای درگیر اسیدوز تحت بالینی لزوماً علائم قابل مشاهده ای ندارند، بنابراین بدون اندازه گیری مستقیم pH شکمبه، تشخیص SARA در گاوهای شیری بسیار مشکل است. الف- همیشه از خوراک پاک و بدون کپک زدگی استفاده کنید. مهم ات که در این دوره، شکمبه از لحاظ مختصات فیزیکی و جذبی تقویت گردد و ان امر نیز بدون مدیریت صحیح تغذیه ای اتفاق نمی افتد. شواهدی وجود دارد که این سموم در ایجاد لنگش نیز دخالت دارند.

اگرچه انقباضات شکمبه در زمان مشخص پایدار میماند، اما وقتی میزان غله در جیره زیاد است انقباضات شکمبه دامنههای پایینتری (یا به نوعی ضعیفتر) دارد اما بر فرکانس و نرخ انقباضات اثر گذار نیست که از جمله عوامل موثر در این امر می توان به کاهش اندازه قطعات و اثر گذاری کمتر بر روی گیرنده های مکانیکی و یا مهاری که بوسیله VFA اتفاق میافتد و یا هر دوی آنها اشاره نمود (روک بوش، 1988). حضور لاکتات در دئودنوم باعث کاهش حرکات شکمبه میشود. در صورتی که تولید اسیدهای چرب فرار فراتر از گنجایش شکمبه برای حفظ تعادل باشد، افت pH شکمبه اتفاق می افتد.

باکتری های سلولایتیکی (تجزیه کننده سلولز) با کاهش pH شکمبه مهار یا کشته شده و یا مکانیسم تخمیر خود را تغییر میدهند. وقتی که میزان نشاسته در جیره افزایش مییابد به دلیل تخمیر سریع و تولید اسیدهای چرب فعال، pH شکمبه کاهش مییابد و در این حالت ترکیب جمعیت میکروبی در شکمبه تغییر میکند. در همین راستا، ون سوست در سال 1994 گزارش کرد که با کاهش pH شکمبه باکتریهای آمیلولایتیک افزایش مییابند و همزمان تولید از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به لاکتات تغییر مییابد. اسیدوز شکمبه ای چیست؟

اسیدوز شکمبه ای تحت حاد با کاهش های دوره ای کوتاه و مکرر pH شکمبه شناخته می شود اما برخلاف شرایط اسیدوز حاد، pH بعد از هر کاهش مجدداً به حالت عادی بر می گردد. این کاهش های مقطعی pH معمولاً از چندین دقیقه تا چند ساعت می توانند طول بکشند. بره های این نژاد معمولاً در سن چهار ماهگی به بلوغ می رسند و در نهایت تا 7 ماهگی بلوغ آن ها طول خواهد کشید.

در نتیجه علت های سارا در گاوهای شیری ممکن است در سه دسته اصلی گروه بندی می شود. بسیاری از متخصصان تغذیه گاو شیری بر این باور هستند که گله ای که در آن حداقل ۴۰ درصد گاوها مشغول نشخوار کردن باشند، از نظر شکمبه سالم هستند. دوره های طولانی تر افت pH شکمبه (بیش از ۳ یا ۴ ساعت) موجب نگرانی هستند زیرا بر هضم فیبر تأثیر منفی داشته، ظرفیت جذب مخاط شکمبه را کاهش داده و حتی باعث آسیب دیدن مخاط شکمبه می شوند.

اگر به اعداد علاقه دارید، پس می توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید. اما انچه لالی انجام داده جوش و خروش غیرت افغانی در پارلمان بوده که اگر تلخه شان به شور امد توسط تفنگچه طرف مقابل را از پا در خواهد اورد که در اینده ها شاهدش خواهیم بود. پس آنچه به شما دستور داده شده (هر چه زودتر) انجام دهید.وقتی بنی اسرائیل فهمیدند که موضوع جدّی است، شروع به بهانهتراشی نمودند؛ و به نظر برخی مفسّران، احتمال میرود که این بهانهها از طرف قاتل واقعی به مردم القا میشد تا مبادا رسوا شود.

اگرچه مشاهده میزان نشخوار گاوها در یک زمان نمی تواند شاخص دقیقی برای سلامت شکمبه باشد و برای افزایش دقت لازم است که مشاهده گاوها در چندین روز و در زمان های مختلف انجام شود. از اینرو درک عوامل موثر در افزایش خطر وقوع اسیدوز تحت بالینی و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش وقوع اسیدوز تحت بالینی در گله بسیار مهم است. اغلب در گله های دچار اسیدوز تحت بالینی مشکلاتی نظیر لنگش، اسهال و درصد پایین چربی شیر قابل مشاهده است، اگرچه این مشکلات ممکن است ناشی از عوامل دیگری نیز باشد. به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر میثم مکی، استادیار بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در این کارگاه به تشریح علل ناباروری و عوامل دخیل در کاهش میزان زاد و ولد در گلههای گاو شیری و نیز هورموندرمانی خواهد پرداخت.

ADF و NDF در تغذیه گاوهای شیری بسیار مهم هستند و معرف قابلیت هضم و میزان مصرف غذا میباشند. هضم مقادیر زیاد خوراکهای با تخمیرپذیری بالا منجر به تولید مقادیر زیادی اسیدهای چرب فرار (VFA) می شود. بسیاری از باکتریهای سلولایتیک توانایی هضم سلولز و نشاسته را دارند. استرپتوکوکوس بوویس، یک باکتری رایج در شکمبه است که در pH های بالا، اسیدهای کوتاه زنجیر را از نشاسته و سلولز تولید میکند، اما در pHهای پایین نشاسته را ترجیحاً به اسید لاکتیک تبدیل میکند. در مناطق روستائی و بیشتر گاوداری های نیمه صنعتی استفاده از مکمل های کلسیم مثل کربنات کلسیم نیز رایج نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید