تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

تاکسیها با رنگ زرد و تابلوی تاکسی تبریز قابل شناسایی هستند. براى این که فردا هر تصمیم درستى که گرفت توى سرش میزنند نگویید که چرا دادگسترى ما تصمیم نمیگیرد بگویید چرا قاضىهاى ما نمیتوانند عمل بکنند حقاً و انصافاً نمیتوانند عمل بکنند آنجایی که قاضى امنیت ندارد آنجایی که افسر شهربانى امنیت ندارد آنجایی که کارمندان دولت امنیت ندارد کارمند درست نمىتواند وجود داشته باشد آقا کارمند درست نمىتواند تصمیم بگیرد نخواهید از مردم آن چیزى را که در طبیعتشان نیست امنیت را برقرار کنید ثبات به مردم بدهید ثبات به کارمندان بدهید نشان بدهید آن کسى که خدمت میکند پیشرفت خواهد کرد آن کسی که خدمت نمیکند برکنار خواهد رفت آن وقت مىبینید که قسمت عمده این مشکلات ما برطرف خواهد شد در هر صورت کابینه ما یک کابینه خیلى خیلى جوانى است البته استثنا میکنم جناب آقاى لطفى و جناب آقاى کاظمى را ولى اکثر اعضاى کابینه جوانند (نریمان – آنها هم روحشان جوان است) و راه اصلاح مملکت هم همین است مردان جوان باید سر کار بیایند یک عدهاى که پنجاه سال است بر مملکت ما حکومت کردهاند و همه حکومتشان را دیدهایم دیگر بس است دیگر تجربه نمىکنیم این جوانهایی که امروز این افتخار را دارند که در کابینه مصدق که مردم پشتیبانش هستند و از او اصلاحات میخواهند وارد شدهاند آنها شایستگى این کار را حتماً خواهند داشت یک روز آقاى دکتر مشرف نفیسى گله میکرد راجع به برنامه که ما به حدکافى مهندس و کارمند مجرب نداریم بهشان گفتم براى این است که ما هرگز نخواستهایم مهندس و کارمند مجرب داشته باشیم هر بیسر و پایى که شاپو فرنگى داشت آمد به ایران (آقاى دکتر معظمى – مرقوم فرمودهاند که سایر وزرا هم از جوانهاى قدیم هستند) اصلاً هر شاپو به سر فرنگى آمد به ایران با پول ایران با ماشینهاى ایران با وسایل ایران همه را شکست و خورد کرد و یک چیزى یاد گرفت و متخصص شد و رفت پى کارش اما جوانان ایرانى را سر هیچ کارى نگذاشتند آن وقتى هم که گذاشتند با اولین خطا بیرونشان کردند آقا تا مردم خطا نکنند کار یاد نمىگیرند باید به جوانان ایرانى اجازه خطا داد باید تحمل خطاى جوانان را کرد بنده به دکتر مشرف نفیسى گفتم که این بودجهاى که در دست دارید صد میلیونش را براى اشتباه جوانها کنار بگذارید (مهندس حسیبى – بنده هم شش سال قبل همین را به اعلیحضرت همایونى عرض کردم) براى این که هر وقت بخواهید کارمند مجرب داشته باشید کارمند مجرب نخواهید داشت بنده معتقد هستم که بدون ترس بدون هراس به جوانان ایران راه بدهند به جوانان ایران میدان بدهند من در مقابل شما اینجا تعهدى میکنم که صدى هشتاد آنها لایق و توانا خواهند بود بگذارید بیایند شانس خودشان را بیازمایند و به این مملکت بالاخره مردان کارى، مردان دانا بدهند و هر وقت صحبت یک کارى شد نگویند کسى نداریم، آدم نداریم خودمان نخواستهایم که داشته باشیم حالا که یک دولت ملى سر کار است حالا که دولت اصلاحطلب سر کار است باید به جوانان ایران راه بدهند و خود دکتر مصدق این کار را کرده است آقایان همان طوری که دکتر مصدق دست شما را گرفت و بالا آورد شما هم دست دیگران را بگیرید و بالا بیاورید همان طور که به شما اطمینان کردهاند شما هم به جوانتر از خودتان اطمینان پیدا بکنید همان طور که به شما شانس دادهاند شما هم به آنها شانس بدهید بلکه در عرض یکى دو سال این مملکت داراى شخصیتهایى بشود.

فرشهای اینجا تقریبا 50٪ ارزانتر از شهرها دیگر هستند. قانون اصلاح مطبوعات را هم انتظار داریم که به زودى بیاید خیلى معذرت میخواهم از آقایان روزنامهنگاران یک عدهاى هستند که فحش خواهر مادر میدهند اگر یک روزى این قانون مطبوعات مطرح شد من مىآورم اینجا که بخوانید و ببینید مىخواهید اسامى این روزنامهها را ببرم شاید خودتان هم میدانید این ادب و امثال آن فحش میدهند به جامعه این روزنامه میرود در منزل بنده برادرم، خواهرم، پسرم، پسر شما پسر او، پسر مردم خواهر مردم دختر مردم مردم اینها را میخوانند اینها را مىبینند این چه رسوایى است؟ وقتى اینجا مىبینند که علناً چیزهایى نوشته است که هر آدم با شرمى شرم دارد که آنها را تکرار کند.

شایان ذکر است که بازار تبریز یک مکان مهم سیاسی بوده است و می توان به اهمیت آن در انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته و انقلاب اسلامی در دوران معاصر اشاره کرد. قاسمی – اگر مجلس رسمیت ندارد و تائید نمایندگان مجلس هم اهمیت ندارد . از اعضای شعبه پنج بخواهید اگر مایل هستند در قرعه کشی شرکت کنند . برمی خیزند برعلیه آقای خلخالی اعتراض می کنند . پرونده انتخاباتی آقای سید جعفر حجت کشفی از شهرستان نی ریزو استهبان در ساعت ۱۰/۵ صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای احمد بهشتی از شهرستان فسا در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح روز ۵۹/۳/۱۱ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای صمد شجاعیان از شهرستان ممسنی در ساعت ۹صبح روز ۱۱ خرداد ۱۳۵۹ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای حاج سید عباس میریونسی از شهرستان کنگاور در ساعت ۱۰ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای شیخ عباس عباسی از شهرستان میناب در ساعت ۹صبح روز دوشنبه ۱۳ خرداد در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای حسن ابراهیم حبیبی از شهرستان تهران در ساعت ۹/۵ روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای منوچهر متکی از شهرستان کرد کوی در ساعت ۹/۵ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . مهاجر قفقازی به نام باقر اوف در میانه لاله زار این هتل را به نام خود ثبت نمود و از آن پس مشهور گردید. از جمله این هتلها میتوان به هتل شهریار تبریز و انواع هتل آپارتمانهای این شهر اشاره کرد. تبریز در ارتفاع 1.340 متری از سطح دریا واقع شده است ، 619 کیلومتری شمال غربی تهران ، دومین شهر بزرگ ایران تا اواخر دهه 1960 و یکی از پایتخت های سابق آن بود (با جمعیت 1400000 نفر طبق سرشماری سال 1992) ، تبریز در یک دره قرار دارد.

علیهذا شعبه هشت مامور رسیدگی به اعتبارنامه با اکثریت آراء تقاضا دارد مخبرین و نمایندگان معترض مراعات آئین نامه داخلی مجلس و اصول اخلاقی اسلام را بفرمایند و منتظر اعلام نظر نهائی و قضاوت مسوولین باشند جمله ایکه بنده با اجازه اضافه می کنم در اینمورد است که شرایط سیاسی و آشفتگی گوشه و کنار مملکت اجازه میدهد که ما به مملکت خودمان و انقلاب خودمان باج بدهیم و مجلس را از وضعی که می بینیم مورد بی اعتباری قرار میگیرد دور نگهداریم وقتی افشاگری به حد ابتذال برسد اعتبار مملکت و انقلاب از بین خواهد رفت آخرین جمله ایکه باید عرض کنم در مورد لیبی است ، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هستیم ، چرا باید بترسیم .

با هدف باز طراحی زیست اخلاقی محیطهای فعالیت خود است. بازار تبریز یکی از قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه و بزرگترین بازار مسقف جهان است. این شهر به عنوان یکی از شهرهای نسبتا قدیمی در اطراف تهران واقع شده است. آبشار سرعین در فاصله 20 كیلومتری شهر اردبیلی یكی از مهمترین استراحتگاههای بهداشتی ایران قرار دارد. این پارک دو فاز دارد که فاز اول آن به بهره برداری رسیده، ولی فاز دوم پارک در حال ساخت است.

لازم به ذکر است که این شهر قدمت بسیار زیادی دارد تا آنجا که در شاهنامه نیز نامی از کرج برده شده است. این شهر پس از آن در دوره ای فروپاشی قرار گرفت که توسط ایرانیان ، عثمانی ها و روس ها جنگیده و تحت تأثیر زلزله و بیماری قرار گرفت. منتظر بقیه گزارش ها خواهیم بود . یعنى در جریان عمومى و عادى موفقیت میرود یعنى اگر در یک مملکت یک جریان عادى موفقیت وجود داشت آدم معمولى از آن طرف میرود آدم معمولى جریان غیر عادى را نمیرود ما حق نداریم که منتظر باشیم تمام کارمندان ایران فرشته باشند ما حق نداریم منتظر باشیم که همه حاضر باشند زندگى سخت و پر مشقت کارمندان درست را تحمل بکنند از این جهت ما باید عادلانه قضاوت بکنیم در یک مملکتى که پارتىبازى به جایى رسیده است که هیچ فردى درستى نمیداند فردا چه به حالش مىآید در یک مملکتى که هر کس در جهت نفع مردم عمل کرد تو سریاش را خورد در مملکتى که آنهایى که در مرکزند همه وقتشان را در خیابانها عیاشى میکنند و تمام وقت روزشان را صرف کارهاى دیگر میکنند و یک عده دیگرى چون پارتى ندارند در بیابانها به سر میبرند قضاوت نسبت به کارمندان کار مشکلى است اول باید این تبعیضات از بین برده شود اول باید این امنیتى که ما اسمش را میبریم و همیشه ازش صحبت میکنیم براى کارمندان موجود باشد باید کارمند بداند که اگر در راه حق رفت ناراحت نخواهد شد همه فریاد میکنند که چرا قاضىهاى دادگسترى تصمیم نمىگیرند چرا دادگسترى این طور است آقا من راجع به این حرفى ندارم آن قاضى که فاسد است تکلیفش روشن است این وضع در همه ادارات هست ولى آن بیچاره درست چه کند؟

و به گذشتهٔ موجود؟ این باغ و عمارت باشکوه شاه گلی در سال 1378 به ثبت آثار تاریخ ملی رسید. بابک ظاهراً یکی از آخرین قهرمانان زرتشتی بود که 1400 سال پیش با تهاجم اسلامی جنگید. یاد آن ایام افتادم که خودم همین مراحل را میگذراندم و نقشه میکشیدم و دیدم واقعاً چه راحت بودیم ما بچههای بیست سی سال پیش! آن وسط پدر. و سنگ قبرش همان که خودم دادم نوشتند و تراشیدند. ناطق نوری – این ها تابلو یا مشخصاتی ندارند که رسمی هستند یا غیر رسمی . ناطق نوری – جناب آقای سحابی این ها وقتی از ایران میروند بعنوان نماینده ملت میروند .

بنده بعنوان یک نماینده اعلام می کنم که اگر مسکو هم از ما دعوت کرد برای صدور انقلابمان خواهیم پذیرفت تا جه رسد یک کشور اسلامی والسلام . البته راجع به همین سفر به لیبی پیشنهاد کرده اند که از هر شعبه یک نفر انتخاب بشود و دلیلشان این است که در شعب نسبت بیکدیگر اشنائی بیشتری هست . رئیس- میفرمائید چه بکنیم پیشنهاد بفرمائید . آقای بابا صفری بفرمائید .

بقیه گزارشات شعبه پنجم ان شاء الله فردا مطرح خواهد شد آقای شجونی لطفا تشریف بیاورند و گزارشات شعبه رئیس – اعتبارنامه آقای را قرائت بفرمایند . ان شاء الله در جلسه بعد که فردا خواهد بود چند موضوع است که از من خواسته اند باطلاع اقایان برسانم . رئیس- خوب نمایندگان ملت خودشان رعایت این موضوع را می کنند . با علم به مقررات مذکور، برای اینکه، متقاضیان هرگونه ساختوساز بتوانند در چارچوب قوانین حاکم بر شهرسازی فعالیت کنند و ناخواسته از دایره مقررات عدول نکنند، بدون نیاز حضوری در مراکز شهرداریها میتوانند از طریق سامانه «تهران من» هرگونه خدمات ملکی و ساختوساز را از مرحله دریافت پروانه تا پایان کار دریافت کنند.

ایشان هم در اینگونه موارد البته پاسخ مثبت به ما میدادند یعنی بوسیله همان سرهنگ رهبر فردا به من گفتند که تعجب کردند که من پرسیدم که چه کار باید انجام بدهم. کار سادهای هم نیست! دیگر یادم نیست برایشان چه گفتم. در این راه نیازی به هیچ چاوشی نیست. شجونی – ضمنا پرونده های انتخاباتی شهرهای قصر شیرین و قزوین و کرمان بعلت عدم فرصت کافی برای رسیدگی به بعد موکول شد ، با اجازه ریاست محترم چند جمله است که شعبه ما تصویب کردند بمحضرتان تقدیم می شود .

این مسئله باعث شده قیمت تور، بلیط (هواپیما، قطار و اتوبوس) و هزینههای اقامتی در این شهر با کاهش چشمگیری همراه باشد و اغلب شرکتهای هواپیمایی و هتلهای تبریز به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و تکمیل شدن ظرفیتهای باقیمانده، تخفیفات فوقالعادهای برای مسافران در نظر بگیرند. ترمینال اتوبوس شهر تبریز یک ساختمان بزرگ و جدید در جنوب تبریز است. و هنوز نپوسیده. بلکه یک کیسه استخوان. بزک فحش هنوز باقی بود. و آنطرفتر خاله. آنکه کر بود. منظور این بود که بنده گفتم. بنده فکر می کنم که وقت تنگ است حالا پیشنهادی شده است حالا همین اندازه که آقایان موفق باشند و مطلبی عنوان نفرمایند در همین جا استقراع بعمل آید ما زودتر به نتیجه برسیم اقای سید سجاد حججی فرمایشی دارید بفرمائید .

پرونده انتخاباتی آقای رضا اصفهانی از شهرستان وزامین در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای آقاشمس الدین حسینی از شهرستان نائین در ساعت ۹/۳۰ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای عباسعلی ناطق نوری از شهرستان نور در ساعت ۱۰/۱۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای مصطفی فومنی حائری از شهرستان فومن در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۵۹/۳/۱۱ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . آییننامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون راجع به اجازه پرداخت نصف مستمری محمد امین فرزند سرلشکر شهید محمود امین – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.

دیدگاهتان را بنویسید