بیماری لکوز گاوی (BLV) و راهکارهای پیشگیری

بوفالو ها همان گاومیش های کوهان دار هستند و با گاومیش های آبی تفاوت بسیار زیادی در ظاهر دارند. جفت ماندگی در گاومیش نسبت به گاو کمتر بوده و طبق نظر مورو (1986) 10-5 درصد شامل می شود. همچنین از سبوس گندم و سبوس برنج نیز درمخلوط کنسانتره استفاده می شود اما باید توجه داشت که ارزش غذایی انواع سبوس بسیار کمتر از کنسانتره بوده و دامداران نباید سبوس را جایگزین کنسانتره نمایند به طور متوسط به ازای هر ۵/۲ لیتر شیر تولیدی ۱ کیلو گرم کنسانتره جهت تغذیه دام در نظر گرفته می شو د ( بدون درنظر گرفتن کنسانتره مورد نیاز جهت نگهداری ، رشد گوساله و افزایش وزن روزانه گاو شیری).

بدن دام نیز به مجموعه ای از مواد غذایی جهت تامین احتیاجات خود نیاز دارد. این فیگور که کاملا شبیه به یک گاو واقعی است میتواند راه برود و صدا نیز پخش کند . همواره شنیده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است اما چگونه می توانیم از مشکلات ناشی از گرمای تابستان پیشگیری بعمل آوریم . اما در گاوهای گوشتی بهخصوص پرواربندی گوساله سالانه دامدار باید اقدام به خرید نماید که با توجه به شرایط فعلی کشور روزبهروز به این قیمتها افزوده میشود. دراین مرحله روند کاهش تولید شیر ادامه دارد لذا تنها درصورتی می توان خوراک مصرفی دام را کاهش داد که گاو شیری کاهش وزن خود در مرحله اول راجبران کرده باشد، زیرا جبران وزن از دست رفته دام دردوره خشکی با مصرف خوراک بیشتری همراه بوده همچنین دراثر مصرف کنسانتره شرایط مناسب جهت استراحت و بهبود شکمبه دردوره خشکی از دام سلب می گردد.

دقت داشته باشید که هرگونه دارویی برای بهبود سرفه های بیمار مبتلا به خروسک باید تجویز پزشک متخصص انجام گیرد. این جشنواره در طول زمان در هر دو سمت بهبود و بدتر شدن پیش رفته است. مرغ و خروس های ابریشمی بسیار آرام و بی آزار بوده و به علت فرم خاص پرها توانایی پریدن زیاد ندارند به این علت نگهداری از آنها آسان است. پژوهشها نشان داده اند که گرمای زیاد بر فعالیتهای جنسی گاو نر اثر منفی می گذارد بنابراین با توجه به مطلب فوق بهتر است تا حد امکان اکثر گاوها را قبل از شروع فصل گرما و در بهار آبستن نمود .

وزن یک گاو جرسی بالغ، بین 800 تا 1200 پوند است. پیدایش این مرغ و خروس به کشور اندونزی بر می گردد و برخی از دانشمندان سیاهی آنها را به خاطر بیماری نادری به نام فیبروملانیسایز که یک بیماری ژنتیکی است، می دانند. بدیهی است هرگاه مقدارخوراک مصرفی بیش از نیاز دام باشد ، دام انرژی بیشتری دریافت کرده و چاق می شود که این جاقی مشکلاتی را درتولید ، زایمان و عدم فحلی (کل آمدن ،بوقه ) ایجاد می نماید و ازسویی اگر خوراک مصرفی کمتر ازنیاز دام باشد ، دام به تدریج لاغر و ضعیف شده ودر مقابل بیماری ها مقاومت کمتری ازخود نشان می دهد.دامداران دلسوز باید به این نکته توجه نمایند که ارزش غذایی انواع خوراک مورد استفاده درتغذیه دام متفاوت بوده و هر خوراک ارزش خاصی برای دام دارد.

از تغذیه دام با مواد غذایی کپک زده و آلوده خودداری کنید. بوی مواد سیلو شده وارد شیر نشود همچنین از تغذیه ذرت سیلو شده درگوساله های زیر ۶ ماه خودداری گردد. دانه های غلات در شکمبه هضم شوند. این مقدّمه در ده جلد شاهکار تکرار شده است. یکی ازمهمترین عوامل مؤثر درسوددهی گله های گاو شیری تغذیه مناسب و صحیح است ، زیرا بیش از نیمی (۶۰ تا ۷۰ درصد ) ازمخارج روزمره هر دامداری صرف هزینه های تغذیه ای شده و از طرفی یکی از مهمترین عواملی که می تواند بر روی مقدار و ترکیبات شیر تاثیر گذار باشد تغذیه است.

یکی ازمهمترین عوامل مؤثر درسوددهی گله های گاو شیری تغذیه مناسب و صحیح است ، زیرا بیش از نیمی (۶۰ تا ۷۰ درصد ) ازمخارج روزمره هر دامداری صرف هزینه های تغذیه ای شده و از طرفی یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر روی مقدار و ترکیبات شیر تاثیر گذار باشد تغذیه است. از دیگر معیار هایی که می توان گفت مهم ترین آنها نیز می باشد شکل تاج خروس است.

بهترین دامداری هایی که ما با آنها مواجه می شویم، درصد حذف گاو های تازه زا در آنها در ۶۰ روز اول شیردهی ۶ تا ۷ درصد یا کمتر از آن است، که بدون نگه داشتن گاو های تازه زای کم تولید این رقم کمتر نیز می شود. همانطور که می دانید تمام گله ها به ناچار در ماههای تابستان نیز تلقیح دارند ولی اگر روشهای مدیریتی مناسب اعمال شود احتمال درصد آبستنی بالا میرود .تشخیص فحلی در تابستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .استفاده از روشهای همزمانی فحلی نیز یکی از بهترین راههای کمکی در تابستان است بوسیله تحریک گاوها به فحل شدن شما از مدت زمان کوتاه موجود حداکثر استفاده را برای فحل یابی خواهید برد و از آنجا که همزمان چندین گاو فحل می شوند ایستا فحلی به چشم می آید .

یکی از منابع غذایی با قابلیت هضم بالا برای دام ذرت سیلو شده است که دام آن را با میل و اشتها فراوان مصرف مینماید و درزمستان یکی از بهترین خوراک ها برای گاوهای شیری ، پرواری و گوسفندان می باشد.میزانانرژی ذرت سیلو شده بالا و پروتئین آن کم می باشد از اینرو مصرف آن همراه با یک منبع پروتئینی (یونجه) بسیار مناسب است .زمان مناسب برداشت ذرت جهت فرایند سیلو زمانی است که دانه ها حالت خمیری داشته به طوری که با فشار ناخن شیرابه سفید رنگ غلیظی از دانه ذرت خارج شود.

مواد معدنی و ویتامینی : کمبود برخی مواد معدنی و ویتامینی در جیره غذایی دام باعث کاهش تولید، کاهش رشد، عدم آبستنی ، سقط جنین و کوری دردام می گردد. تاسیس ترویج به فرمان اسمیت- لور در سال 1914 باعث شد که اطلاعاتی که در آژمایشگاههای علمی جمع آوری می شود مستقیماً به گاودارها، عمل آورندگان شیر و مشتری ها برسد. بنابراین باتوجه به اشتهای کم گاو شیری دراین مرحله، دام باید با کنسانتره و علوفه ای با کیفیت بالا تغذیه شود زیرا زمانی که کیفیت خوراک مصرفی دام بالا باشد دام اشتهای بیشتری جهت مصرف خوراک دارد لذا از تغذیه گاو شیری با مواد غذایی کم ارزش مانند کاه خودداری شود .لازم به یاد آوری است برای داشتن یک گوساله درهر سال گاو شیری باید حداکثر ۶۵ تا۷۰ روز پس از زایش آبستن شده باشد .

کاه گندم بطور کلی دارای ارزش غذایی و قابلیت هضم پایینی بوده و قادر به تامین نیازهای غذایی دام نیست . آنها بدون بال زدن مستقیما به هدف خود حمله می کنند و سرعت فوق العاده بالایی دارند، ولی متاسفانه در مبارزه استقامت پایینی از خود نشان می دهد و امکان شکست در مسابقه زیاد است. برای بروز حداکثر پتانسیل ژنتیکی گاوهای شیرده توجه به تأمین احتیاجات میکروارگانیسم های شکمبه و حیوان ضروری است (انجمن تحقیقات ملی، ۲۰۰۱). گسترش علم باکتری شناسی باعث ابداع روشهایی برای مهار بیماریها و باکتریهای مضر شد. پس از مصرف توسط دام به توده خمیر چسبناک تبدیل شده و به دیواره شکمبه و روده ها می چسبد و دام را دچار ناراحتی های گوارشی می نماید علاوه بر این اکثر نان خشک های مورد استفاده دردامداری ها آلوده به کپک ،میکروب و سایر اجسام خارجی می باشد که باعث مسمومیت ، سقط جنین و ابتلا دام به برخی بیماریهاو درنهایت افزایش هزینه های درمانی میشود.

علاوه بر موارد فوق درکشور ما تولید ۱ لیتر شیر با علوفه گرانتر از تولید ۱ لیتر شیر با کنسانتره می باشد زیرا کیفیت علوفه تولیدی درکشور ما بطور کلی پایین است. قاب : قاب از یک طرف در برگیرنده خيشها و از سوی دیگر مکانیسم اتصال گاوآهن به تراکتور در جلوی آن در نظر گرفته شده است و اكثر منضمات گاوآهن به قاب بسته می شوند . میزان انرژی ذرت سیلو شده بالا و پروتئین آن کم می باشد از اینرو مصرف آن همراه با یک منبع پروتئینی (یونجه) بسیار مناسب است .زمان مناسب برداشت ذرت جهت فرایند سیلو زمانی است که دانه ها حالت خمیری داشته به طوری که با فشار ناخن شیرابه سفید رنگ غلیظی از دانه ذرت خارج شود.

احتمال دوقلوزایی در گاو یک تا دو درصد است. دو مکانیسم احتمالی وجود دارد که بر مرگ جنینی اثر می گذارند . سوال اینجاست که مسئولان چابهار با وجود انتشار تصاویر جسته و گریخته از این مسابقات در فضاهای مجازی از ماجرا بیخبر هستند یا اینکه دوست دارند بیاطلاع بمانند! از آنجایی که استفاده از یک نوع ماده غذایی به تنهایی نمی تواند تمامی احتیاجات دام را برطرف کند مصرف کنسانتره درگاوهای شیری ضروری است زیرا علاوه بر اینکه فضای شکمبه برای مصرف میزان بالای خوراک (به خصوص درگاوهای پر تولید ) محدود است.

با توجه به اینکه درحال حاضر از یک سو سطح کیفی کنسانتره تولیدی کارخانجات خوراک دام به علت نظارت و انجام آزمایش های کنترل کیفی افزایش یافته و از سوی دیگر با توجه به افزایش بی رویه قیمت علوفه ضرورت مصرف کنسانتره بیش از پیش احساس می شود. صفات اقتصادی موجود در معادله سود شامل صفات ماندگاری و بقاء (شامل زندهمانی گاو، زندهمانی گوساله تا 3 ماهگی، زندهمانی تلیسه از 3 ماهگی تا زایمان، وزن تلیسه داشتی، طول عمر اقتصادی گاو و وزن بدن گاو)، صفات تولیدمثلی و بهداشتی (شامل میزان آبستنی، میزان زندهزایی، فاصله گوسالهزایی، میزان سختزایی و سن تلیسه در اولین گوسالهزایی) و صفات تولیدی (شامل وزن شیرگیری گوساله، وزن گوساله نر پرواری، تولید شیر، تولید چربی و تولید پروتئین) بودند.

دراین مرحله مصرف خوراک با میزان شیر تولیدی بتدریج هماهنگ می شود یعنی ازیک سو اشتهای دام درمصرف خوراک افزایش و از سوی دیگر میزان تولید شیر به تدریج کاهش می یابد . همچنین این دوره به پستان گاو شیری اجازه استراحت و بازسازی بافت های فرسوده را داده تا دوره شیر دهی پیش رو را با حداکثر توان تولیدی آغاز نماید . از سوی دیگر گرمای زیاد و تنش حرارتی بر کیفیت تخمکها و جسم زرد اثر گذاشته و نهایتاً با ایجاد اختلال در تولید پروژسترون آبستنی را به مخاطره می اندازد در گاوهای نر نیز تنشهای حرارتی بر روند تولید اسپرم اثر منفی می گذارد و کیفیت اسپرمهای تولیدی کاهش می یابد .

دیدگاهتان را بنویسید