الزامات حسابداری گاو شیری-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

در زمان گذشته بین سلاطین عثمانی بسیار نگهداری از این نژاد مرغ و خروس مرسوم بوده نام سلطان برای این نژاد مرغ نیز برگرفته از پادشاهان عثمانی است. مرغ سوخاری خروس این قابلیت را دارد که آن چیزی را که به دنبالش میگردید به شما ارائه دهد. در این نوشته از چیکن هچ می خواهیم در مورد زادگاه ، ویژگی ها و ظاهر مرغ و خروس سیاه یا همان آیام سمانی مطالب مفیدی را ارائه دهیم. این گاوها به رنگ زرد آهویی تا قهوه ای تیره دیده شده اند وشاخهایی کوتاه و سیاه رنگ دارند. لنگش، وجود موادغذایی در مدفوع، گیجی به همراه خوابآلودگی و موارد دیگر در هنگام اسیدوز رخ میدهد که میتوان به عنوان علائمی از اسیدوز در تشخیص آن استفاده نمود و در اینجا به دو روش که عنوان روشهای تشخیصی و کنترل در پیشرفت اسیدوز شکمبه است میپردازیم.

وقتی شرایط فیزیولوژیکی شکمبه مناسب نباشد و pH شکمبه پایین باشد مقداری از غذا همراه با مدفوع دفع میگردد و میزان استفاده و کارایی غذای مصرفی پایین میآید و هزینه گزافی را به دامدار تحمیل میکند. با توجه به این مراحل، برنامههای تغذیهای اختصاصی جهت تولید بیشتر و نگهداری سالم گاوهای شیری اعمال میگردد. در هنگام وقوع اسیدوز نرخ عبور افزایش یافته و همچنین برای دفع اسید مازاد در شکمبه آب زیادی دفع میگردد.

وقتی فعالیت باکتریهای موثر بر روی جیره به علت بهم خوردن شرایط فیزیولوژیکی شکمبه کاهش یابد و عدهای از آنها به علت کاهش pH ازبین بروند اجزای جیره گاهاً بدون اینکه مورد فرآیند تخمیر قرار گیرند از شکمبه عبور میکنند و در مدفوع دیده میشوند. وقتی میزان فیبر یا علوفه جیره پایین میآید یا زمانیکه بر اثر آسیاب کردن زیاد قطعات علوفه یا دیگر اجزا جیره پایینتر از حد معمول میآید نرخ عبور آنها افزایش یافته و مدت زمان فعالیت باکتریها و فرآیند نشخوار پایین میآید و در نتیجه مدت زمان جویدن نیز در هنگام اسیدوز کاهش پیدا میکند. اگر علوفه کمبود سنیوم دارد، بهویژه هنگامیکه مصرف ویتامین E زیاد نباشد، موجب جفتماندگی میشود.

مصرف کلسیم باید به کمتر از 100 گرم در روز محدود شود و همزمان فسفر کافی در اختیار گاوها قرار گیرد (35 تا 40 گرم فسفر در روز برای نژادهای بزرگ)، کلسیم بیشتر، به ویژه اگر جیره از نظر فسفر کمبود داشته باشد احتمال بروز تب شیر را افزایش خواهد داد. انواع بزرگ بیلچه (با فاصله دو بال در حدود ۳۰ سانتیمتر) برای ایجاد جوی و پشته های کوچک کاربرد دارد.

استعاره از جمله صنایع ادبی است که در شاهنامه کاربرد زیادی دارد. بهبود عملکرد تولیدمثلی در صنعت پرورش گاو شیری به عنوان زیر بنای طول عمر اقتصادی گله، از اهمیت زیادی برخوردار است. معادل هزینه های استاندارد پرورش دام های جایگزین ( در حال رشد ) طی دوره ، از هزینه های دوره کسر و به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار می شود. یکی دیگر از مسائلی که باید در مورد احداث یک واحد گاوداری شیری مدنظر داشته باشید تهیه ابزار و ماشینآلات و وسایل آن است. عملكرد جنسی گاوهای نری كه پیش از جفتگیری با ماده گاو ، سواری گرفتن و یا سواری دادن دیگر گاوها را مشاهده كرده اند، افزایش می یابد.

در برخی از گفته ها آمده که گاو ها باید 460 کیلوم گرم باشند و در برخی دیگر آمده که باید 600 کیلوگرم باشند اما به نظر می رسد گاوها باید حداقل 460 کیلوگرم وزن داشته باشند. این روند برای صفات تولید مثلی ذکر شده در گاو ها به ترتیب 39/0 ±6/0، 32/0 ±4/0، 16/0±72/0-، 26/0 ±19/1، 008/0 ±07/0، 09/0 ±1/0-، روز و 16/0 ±3/1- درصد بدست آمد و برای صفات تولید مثلی در تلیسه ها به ترتیب 005/0 ±05/0، 94/0 ± 05/4- روز و 18/0 ±86/1- درصد و روند فنوتیپی صفت تولیدی 45/20 ± 4/211 کیلوگرم به ازای هر سال برآورد گردید.

هلشتاین همچنین از نظر تولید شیر از نظر تعداد شیر گاو شماره یک است زیرا این محصول سالانه 23000 کیلوگرم وزن دارد. بارورییکی از صفات عملکردی محسوب می شود که بر سود آوری نهایی گله تاثیر بسزایی دارد. برای این کار ابتدا باید گله به صورت دقیق توسط یک ناظر بررسی شود و نمره دهی حرکتی صورت گیرد. توجه : از آنجایی که قیمت گوسفند مدام در حال تغییر می باشد برای کسب اطلاع دقیق در مورد قیمت روز گوسفند می توانید با ما تماس بگیرید . مجموعه زرین جاودانه خوانسار با استفاده از نهاده ­ها و ریزمغذی­ های با کیفیت داخلی و خارجی، بهره­ گیری از آخرین یافته ­های علمی و تخصصی در زمینۀ تغذیه و سلامتی دام و فرمولاسیون دقیق با استفاده از نرم ­افزارهای تخصصی و خطوط تولید پیشرفته به تولید کنسانتره برای گروه ­های مختلف گاو شیری از جمله کنسانتره زرین فید سوپرتولید، زرین فید پرتولید، زرین فید متوسط تولید و زرین فید کم تولید اشاره کرد.

با روشهای مختلف میتوان وقوع اسیدوز را تشخیص داد. جهت خشک کردن گاوها در پایان این مرحله، میتوان غذا و آب مصرفی را محدود نمود. باتوجه به غذای کم به مواد مغذی، میتوان نسبت علوفه به کنسانتره را افزایش داده و با استفاده از ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی هزینههای غذایی را کاهش داد. ۹- توجه عوامل کاهش مصرف ماده خشک در گاوها که خود شامل موارد ذیل است؛ – کاهش ماده خشک جیره – خالی بودن آخورها و گرسنگی گاوها – کمبود فضای آخور و تراکم زیاد در جایگاه – بالا بودن مواد خشبی جیره – کم بودن آبشخور وعدم دسترسی به آب – کپک زدگی خوراک – استرس گرمایی و عدم تهویه مناسب – خوشخوراکی پایین خوراک و استفاده از علوفه بیکیفیت ۱۰- یکی از موثرترین روشها برای تغذیه گاوها براساس توان تولیدی، دستهبندی آنها است.

مدیران موفق واحدهای تولید دامی با عجین نمودن هنر و تجربه گذشتگان با علوم پیشرفته تغذیهای امروزی، آمیزه جالب توجهی را تحت عنوان مدیریت تغذیهای بوجود آوردهاند که با کاربرد عملی این برنامهها در مزارع دامپروری و با سودآور نمودن این بخش تولیدی، برای سرمایهگذاران این واحدها، زمینه مطمئنی را در رابطه با تضمین اقتصادی فعالیتشان فراهم میآورند. 15- ضمن اختصاص دادن کارگران دلسوز و وظیفهشناس جهت رسیگی به تغذیه گاوها، کارگران این بخش را به دفعات عوض نکنید. در بخش های سر و پاها که همان کله و پاچه نامیده می شوند، هیچ پشمی وجودی ندارد. به این حالت آیش گفته می شود برای اینکه در زمان آیش زمین خوب تقویت شود معمولاً آن را شخم می زدند.

که به کپل گاومیش زده می شود و تقریباً خواندن آن خیلی راحت تر می باشد و امروزه از داغ گرم بندرت استفاده می شود ولی شماره زنی با داغ (با ازت مایع) خیلی رایج و خوب جواب داده است به شرطی که اصول را خوب رعایت کنیم و اصول شماره زنی با داغ سرد در زیر آورده شده است. از تغذیه مقدار زیاد مواد معدنی باید خودداری (به ویژه مخلوط بافرهای نمکهای سدیم) و مصرف نمک طعام را باید به حداکثر 28 گرم در روز محدود کرد. در عمل، با اندازه گیری عمق کار خیشهای جلویی و عقبی نیز می توان تراز طولی را کنترل کرد.

با توجه به محدودیت رکورد گیری صفات تولید مثلی و تفاوت بعضی از صفات در تلیسه ها و گاو ها، این دو گروه از حیوانات به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با توجه به اینکه زمانی که گیرایی در تلیسه ها به وقوع می پیوندد تولیدی وجود ندارد، بنابراین ارتباط بین صفات تولیدی و تولید مثلی تنها در گاو ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. این محصول با هدف تامین احتیاجات و به طور همزمان توجه به جنبه اقتصادی پرورش در این دسته از دام­ ها طراحی شده است.

این گاو به دلیل مقاومت در برابر سرما میتواند انتخاب خوبی برای پرورش باشد. در ایران نژاد گوسفند رومانف با تمام آب و هوای شهرهای کشورمان سازگار نمی باشد و فقط می توان آن ها را در مناطق سرد مانند مناطق خاصی از آذربایجان پرورش داد. در بسیاری از کشورها اصلاح نژاد گاو سیمنتال بر مبنای روش های کشور آلمان بنا شده و در عمل تمام مناطق اصلاح نژاد گاو سیمنتال در دنیا از ژن های این گاو جهت رسیدن به پیشرفت های ژنتیکی استفاده کرده اند. در این دوره گاو مرحله حساس پیک (Peak) با حداکثر تولید را سپری کرده و واکنشهای حیوان به حالت عادی برگشته و میتواند در صورت برخورداری از جیره متوازن تواتاییهای تولیدی خویش را بروز دهد در این مرحله مدیریت گاوداری، گاوهای مورد نظر را از لحاظ وضعیت بدنی بررسی نموده و در صورت برخورد با موارد غیرعادی نظیر رشد بیرویه گاوها و یا به لاغری بیش از حد آنها در صدد اصلاح جیره برآمد.

این طیور در مواقعی که تو لک میروند، مقدار بیشتری نیاز به پروتئین در جیره غذایی خود دارند. دقت کافی در مورد تامین مورد نیاز گاو شیرده و نسبت صحیح آن با انرژی که میزان قابل توجهی از آن از اندوختههای چربی بدن تامین میشود اعمال نمائید، در این مرحله از مواد ازته غیر پروتئینی صرف نظر کنید و از منابع پروتئینی با تجزیهپذیری کم در شکمبه استفاده نمائید. همچنین به علت بالا رفتن سمیت شکمبه و عدم آروغ مناسب و کافی و حالت کف مانند در شکمبه، اسهال ایجاد میشود. 10- هر گونه تغییری در جیره ی غذایی را به تدریج به انجام برسانید .

14- جهت اطمینان از میزان کافی خوراک مصرفی، در جیره حد اطمینان (Allowance) را مد نظر گیرید. اگر دوره خشک، کمتر از 40 روز باشد، بافت پستان زمان کافی برای بازسازی نداشته و در نتیجه، تولید شیر در شیردهی بعد ایدهآل نخواهد بود. برطبق نتایج بدست آمده، زایش های بهاره دارای کمترین عملکرد تولید مثلی بود. در این مطالعه برای تعیین روند عملکرد تولید مثلی در گله های گاو های هلشتاین ایران از61559 رکورد تولید مثلی تلیسه و 159945 رکورد تولید مثلی گاو های ماده در شکم های 1 تا 5 که بین سال های 1380 تا 1390 در سطح 60 گله توسط مرکز بنیاد مستضعفان و شرکت تعاونی وحدت اصفهان جمع آوری شده بود، استفاده گردید.

زمستان می تواند دورانی مشکل برای گله باشد. عموما مکمل هایی که برای تغذیه انواع دام استفاده می شوند به صورت مخلوطی از ویتامین ها و مواد معدنی هستند که این مسئله می تواند تخریب ویتامین A را تشدید کند اما به منظور جلوگیری از این امر، از ترکیباتی به عنوان آنتی اکسیدان در این مخلوط ها استفاده می شود که از تخریب ویتامین ها به خصوص ویتامین A توسط مواد معدنی جلوگیری می کند. در همین رابطه برای این نژاد خاص نیز قیمت گذاری بر اساس فاکتور هایی نظیر وزن، سن، چند بار زایش، میزان تولید شیر، سلامت و …

دیدگاهتان را بنویسید