از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

ایستگاه راه آهن (5 کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد) در حاشیه غربی شهر تبریز واقع شده است. اگر ما بخواهیم مردم اعتماد نسبت بدستگاه دولت داشته باشند و کارهای دولت پیشرفت بکند لازمهاش رعایت قوانین مملکتی است از جمله قوانینی که در مجلس شورای ملی تصویب شدهاست یک قانونی است در برنامه هفت ساله بنده در دوره گذشته که نماینده مجلس بودهام افتخار عضویت کمیسیون برنامه هفت ساله را هم داشتم ما نمایندگان ولایات فکر میکردیم که ممکن است ما یک پولی برای برنامه هفت ساله تصویب بکنیم و تمام این پول را بیایند در شهر تهران و مراکز شهرستانها صرف بکنند و شهرستانهای کوچک محروم بمانند این بود که چند نفر از اعضای آن کمیسیون پیشنهادی تهیه کردیم و بصورت ماده چهارم از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، چو ن آقایان نمایندگان ولایات خیلی باین موضوع علاقه دارند بنده این ماده را میخوانم ماده چهارم مینویسد: وجوه مذکوره در ماده ۲ که بارعایت استعداد واحتیاجات هر محل بطور متناسب فیما بین شهرستانهای مختلف کشور تقسیم خواهد شد بنحویکه حصه مجموع شهرستانهای هریک از استانها در ظرف ۷ سال از هزار میلیون ریال کمتر نباشد یعنی در مجموع شهرستانهای هر استانی باید یکهزار میلیون ریال یعنی یکمیلیارد درش خرج بشود.

این آقای قوامالسطنه برعکس آنچه که طرفدارش تظاهر میکنند حزب توده را تقویت کرد و توده را آورد روی کار چهار وزارتخانه مهم رابدست عناصر خائن توده سپرد، دادگستری و بهداری و پیشه و هنر و فرهنگ، قوامالسطنه با وضعی که بوجود آورده بود فقط خدای ایران، ایران را حفظ کرد والا همه رفته بود بنده این جا میخواهم عرض کنم بنام یک نماینده ملت و بنام کسی که افتخار این را داشته که قاضی تحقیق راجع بپرونده قوامالسطنه بوده بدنیا اعلام میکنم که این آقا یک متهم و خائن بمللکت ایران است و من یقین دارم که انشاءالله اگر فرصتی بشود وسائل مهمتری پیش نیاید پرونده اش بدیوان کشور خواهد رفت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم راجع بدادگستری است چون بنده در برنامه دولت که صحبت میکردم اظهاراتم را نانمام ماند و نتوانستم تمام عرایض خودم را بکنم بعد که آقای تدین در مجلس سنا اظهاراتی راجع بدادگستری فرمودند موجب گله بعضی از آقایان قضات دادگستری شده بود و بنده فقط بطور خلاصه عرض میکنم با فحش دادن و ناسزا گفتن دادگستری اصلاح نمیشود، اگر خواستمی دادگستری بمعنی واقعی داشته باشیم باید بنشینیم به بینیم معایبش کجا ست وچه جوری میشود این معایب را رفع کرد و یک دادگستری در ست بوجود آورد خیال میکنم که آقای تدین هم تصدیق خواهند فرمود که در بعضی موارد دادگستری ارفاقهای بیمورد کرده که موجب عدم رضایت بعضی شده ولی حتما آقای تدین دیگر نباید ناراضی باشند دادگستری شرط اول اصلاحش پول است و شرط دومش یک جوشها ست متصدی امر والا اگر ما بیائیم اینجا یا در مجلس سنا یا در جراید هر روز بقضات دادگستری حمله بکنیم نتیجه اش این خواهد شد که آن عدهای هم که در آنجا با تمام محرومیتها میسازند و تحمل میکند و زجر میکشند جان میکنند و کار میکنند آنها هم مایوس میشوند و دلسرد..

ولی با کارشان تازیانه به مرده زدند بنده به توبه خودم که یک طلبه ای هستم و کم و بیش آقایان من را می شناسید که در هیچ حزب و گروهی نبوده ام و هرگز از بیت المال استفاده نکرده ام ولی من نمی توانم مثل آقایان امامی کاشانی ، خلخالی ، لاهوتی ، معادیخواه ، کروبی موسوی لاری ، محلاتی و موسوی خوئینی ها و سایر دوستان را که در یک امری با هم اتحاد دارند همه اینها را من به دور بریزم و با رایم همان کاری را که همه تقبیح می کنید انجام بدهم و با آن مسائلی که تکرارش ممکن است رنج آور باشد که شما در آراء جلسه قبلی دیدید هشت نفر رای ندادند هشت نفر آراء شان چسبیده بود این مسائل قابل تعقیب است وقتی که همین الان روزنامه جبهه ملی به مرحوم آیت الله آقا شیخ فضل الله نوری اهانت می کند وقتی همین الان روزنامه جبهه ملی به مرحوم آیت الله کاشانی جسارت می کند شما خیال می کنید با آراء شان با تبلیغاتشان به قبر نواب و جنازه واحدی شلاق نمی زنند ؟

ما یک پیمان سعدآباد داشتیم که چون واقعه شهریورپیش آمد هیچ این پیمان مثمر تر نشد گرچه بعضی عقیده دارند که این چون ممکن بود بمنافع بریتانیای کبیر لطمه وارد کند انجام نشده امروز هم باید متوجه بود که ما اگر قراردادی منعقد میکنیم و با دولتها مذاکره میکنیم انشاءالله بنفع مملکت باشد ودول دیگر من غیر مستقیم در موقعش استفاده نکنند یک موضوع دیگر موضوع وضع تجارتی و بازرگانی است که واقعا این تجارت مملکت ما را امروز میبینید که اوضاع اقتصادی و تجاری مملکت منحصر بیک مقدار هنگفتی از واردات است که واقعا قابل تاسف است ما اصلا صادراتمان صفر شدهاست و تجارت یعنی اینکه از تمام دول بریزند توی این مملکت چیزهائی که بهیچوجه من الوجوه بدرد ما نمیخورد؟

مطلب دیگری که تذکر آن لازم است عملی است که دیروز اتفاق افتاد که خلاف اصول و خلاف آئین نامه ای است که ما برای اعتبار نامه ها اجرا می کنیم : بنده دیروز عرض کردم و مصوبه ای هم که در این خصوص هست به اطلاع آقایان رسانیدم که در موقع گزارش مخبر کمیسیون فقط گزارش شعبه را در رد و یا تائید اعتبارنامه نماینده مربوط قرائت می کند دیگر هیچ توضیح دیگری راجع به اینکه به چه علت رد شده و مسائلی دیگر اصلا لازم نیست . ملک مدنی ـ بلی مخالفم، یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای امامی فرمودند به نظربنده مطالبی که اظهار کردند صحیح بود زیرا این ماده طوری تهیه شده گرچه حسن نیت در تهیه و تدوین آن بوده برای این که ما میدانیم که آقای وارسته وزیر دارایی مردی است که مورد احترام همه هستند و تردیدی در حسن نیت ایشان نیست ولی چون همان طور که اشاره کردند دیدیم که اراضی خوزستان متاسفانه به صورت خوبی تقسیم نشده و خیلی درباره تقسیم آن اراضی صحبت میشود بنده خیال میکنم که ما باید یک محدودیتی برای این تقسیم اراضی قائل شویم، کمیسیون قوانین دارایی باید یک حدی معلوم کند که اشخاص نتوانند یک اراضی زیادی را که احتیاج ندارند به نام اینکه میخواهند آباد کنند آنرا به تصرف خودشان در بیاورند و اشخاص دیگر نتوانند استفاده کنند چون غالبا کارهای کشور ما متاسفانه طوریست که هرکسی که وسیله دارد بیشتر میتواند از این جریانات استفاده بکند خیلیها هستند که احتیاج دارند استحقاق هم دارند ولی وسایل ندارند که آنطوری که لازم است از این جریانات استفاده کنند که موجب عمران وآبادی بشوند و در نتیجه محروم میشوند در تدوین قانون به نظر بنده باید رعایت اوضاع و احوال کشور خودمان رابکنیم مملکت ما طوری است که همیشه ضعیف تحت الشعاع قوی واقع میشود (صحیح است) اقویا همیشه به ضعفاء زورشان میچرید و محل تردید نیست ما باید سعی کنیم در این قبیل مواقع که دولت و مجلس شورای ملی نظرشان این است که نسبت به طبقاتی کمک بشود و مراعات حالشان بشود قانون طوری تصویب بشود که آنها هم در نتیجه استفاده کنند بنده یکدفعه دیگر اینجا عرض کردم اشخاصی که اراضی دارند آنها نباید از این اراضی کوچکترین بهره و سهمی داشته باشند، بنده میخواستم این را عرض کنم مخصوصا کمیسیون قوانین دارایی توجه داشته باشد که این نکته باید در شور دوم محدود بشود و این ماده پنجم به صورتی باید تهیه شود که اشخاصی که استحقاق دارند یا اینکه اراضی و آب و زمین ندارند از این اراضی بایر استفاده کنند نه آنهایی که دارند زمین دارند بروند و یک قسمت دیگر را بگیرند ومعطل کنند، نظر بنده این بود که میخواستم این مطلب را اظهار کنم.

مخبر ـ این نظر جنابعالی تامین است، صورت خواسته شده بود جناب آقای وزیر دارایی هم دستور فرمودهاند اخیرا هم صورت را به کمیسیون فرستادهاند و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. جواز فروخته بود قاچاق کرد مملکت را فروخت همه کاری کرد وقتی که شکایت شد از مظفر فیروز بنده دستور تعقیبش را دادم بشهادات یکی از افراد شریف این مملکت آقای منصورالسطنه که در آنموقع وزیر دادگستری بودند آقای قوامالسطنه فرمودند مظفر فیروز یعنی من و هر کاری که مظفر فیروز کرده من کردهام وهر کسی که مظفر فیروز راتعقیب کند من را تعقیب کرده اقای قوامالسطنه رفتند با خارجیها قرار داد بستند و صحبت کردند که ما راجع به آذربایجان چون یک مسئله داخلی است با مسالمت حل میکنیم آقا آذربایجان یک نقطه داخلی ممکلت است چرا شما خارجی را وارد کاری که جنبه داخلی دارد میکنید شما میروید برخلاف تمام اصول با خارجیها قرارداد میبندید خلاصه این عملیاتی که شده اگر مجلس پانزدهم دسته بندی نکرده بودند بعضیها میگذاشتند که میرفت به دیوان کشور و مجازات خودش را به بیند حالا دیگر یللی برای ما نمیخواند این آقا سنگ قانون اساسی را بسینه نمیزد و یک باندی در خارج درست نمیکرد و بآقای مظفر فیروز و ایرج اسکندری ورفقای دیگرش.

ولی چیزی که برای من که یک وکیل مجلس هستم مسلم است این است که نقض قوانین شدهاست و قانون محاسبات عمومی دولت را مکلف میکند که بگوید آقا من صد هزار من تریاک دارم هر کس که خریدار است بیاید این اقائی که در پس پرده رفته معامله را کرده مگر نمیتوانست بیاید بگوید بنده خریدار هستم؟ تا برای بنده که وکیلم و جنابعالی که آقای ارباب مهدی هستید و میخواهیم مسئله برایمان روشن باشد واضح بشود که در این معامله سوء استفادهای نبودهاست عرض نمیکنم که خدای نکرده سوء استفادهای شد ه چون هیچ اطلاعی ندارم ولی اعتراض میکنم باین عمل چون دستگاه وزارت دارائی باید رعایت قوانین مملکتی را بکند آن قانون گذاری که این قوانین را تصویب کرده اسم نبرده که شما در معامله نهال درخت زبان گنجشک رعایت مزایده را بکنید و در معامله تریاک رعایت نکنید آنوقت شما میبینید که در روزنامهها انعکاس پیدا میکند روزنامه ایران در این خصوص یک مقالهای نوشته تمامش را نمیخوانم برای اینکه نمیخواهم وقت جناب آقای نخست وزیر را بگیرم فقط دو سطر آخرش را میخوانم اینجا روزنامه ایران در شماره ۹۰۰۶ یک شرحی نوشته پس از این شرح مینویسد این موضوع گفتگو وزمزمههای بسیاری در بازار تولید کردهاست و تا اینگونه انحصارهای زیان آور در بین است امیدی به بهبودی اوضاع اقتصادی نباید داشت بنابراین مردم این مملکت تا وقتی که بدستگاه مطمئن نشوند که دولت قوانین را مملکت را رعایت میکند همین عدم اعتمادی که نسبت بدستگاه دولت همیشه هست باقی خواهد بود.

این است که بنده از جناب اقای منصور الملک استدعا دارم توجهی باین قسمت مبقول بفرمایند با اجازه آقایان محترم در هر کجا و در هر مورد تخلفی در قوانین کشور دیدم چنانچه در قانون محاسبات عمومی امروز عرض کردم باز هم میآیم بعرض آقایان میرسانم. و هرگز قصد همکاری با بیگانگان را نداشته است و در خاتمه از علوی کیا تقاضا می کند که عرایضش را به سمع شاه برساند و بگوید ما چه بکنیم که مورد اعتماد قرار بگیریم ما حاضریم در هر نقطه ای از دنیا سکونت کنیم و مرتبا بودن خودمان را تلفنا به هر کس و بهرکجا اطلاع دهیم و اضافه میکند که به شاه بفرمائید .

در برنامههای کلیه دولتها که تاکنون معرفی شدهاند با مختصر تفاوت موادی بمنظور اصلاح امور و بهبود اوضاع مندرج بوده که مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع گردیدهاست بنابراین میتوان گفت که موضوع اصلی یک جمله بیش نیست و آن اصلاح وضع کشور در شئون مختلف یعنی تهیه وسایل آسایش و ترقی سطح زندگی و سعادت هم میهنان عزیز خصوصا طبقات ضعیف و زحمتکش است جهت نیل باین مقصد اتخاذ اصول معین در طرز و روش کار که متناسب با منظور باشد ضرورت دارد تا کلیه امور اداری و اجتماعی و اقتصادی که مبنا و محور زندگانی مادی و معنوی جامعه میباشد بوجه مطلوب جریان یافته و احتیاجات عمومی را تامین کند دولت حاضر معتقد است که توجه باصلاح سازمان کشور و تصعیه آن را از هرگونه فساد و بی ترتیبی شایان کمال اهمیت است وبایستی مورد علاقه عموم اصلاح طلبان باشد، زیرا هرگونه فکر خوب و نقشه مفید برای اینکه بقالب عمل در آید باید در یک دستگاه اداری وارد ویا از همانجا ناشی شود و سیر کند تا به نتیجه برسد.

دولت با ایمان و عقیده راسخ مهیا شدهاست که برای اجرای منویات ذات مقدس ملوکانه زمینه معروض فوق را اساس کار و خط مشی خود قرار دهد وامیدوار است که با معاضدت و مساعدت مجلس محترمخ شورای ملی با تاییدات الهی و توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روش نوینی را که مستلزم رفع مشکلات و نواقص فعلی و موجب تامین حسن جریان امور کشور و حصول ترقیات عمومی ملت باشد بموقع اجراء بگذارد (احسنت) اکنون اصول برنامه دولت را بشرح زیر تقدیم داشته از آقایان محترم تصویب آنرا تقاضا مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید